Què és?

Retorn amb Oportunitats és una iniciativa impulsada per l’Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa i el Departament de Joventut, per tal de recuperar el talent jove que ha emigrat en els darrers anys.

El programa posa a disposició dels i les joves que estan a l’exterior les eines necessàries per facilitar el seu retorn en les millors condicions possibles, a través, entre d’altres, de serveis d’assessorament per la cerca de feina i la resolució de dubtes sobre el procés de retorn i l’arribada a la ciutat.

Aquest programa és una de les línies d'actuació per convertir Barcelona en Ciutat del Talent. La transformació digital, la globalització, l'emergència climàtica o l'envelliment de la població són factors que estan transformant les nostres societats i models econòmics. Per això, Barcelona ha situat al centre de totes les polítiques municipals aquelles que fomenten la generació, atracció i promoció del talent jove.

Qui hi pot participar?

Joves d’entre 18 i 35 anys que hagin viscut a l’estranger durant almenys 12 mesos i que desitgin retornar a Barcelona; o que hagin tornat en els darrers mesos degut a la crisi sanitària. Poden participar-hi aquelles persones joves que hagin nascut o viscut a Barcelona o la seva àrea metropolitana i aquelles que estiguin vinculades al territori per haver-hi cursat els seus estudis o haver-hi treballat.

Serveis de Retorn amb Oportunitats

 • Assessorament per la recerca de feina
  • Tutorització i seguiment
  • Activitats virtuals
  • Intermediació d'ofertes de feina
  • Organització de trobades professionals
 • Assessorament per emprendre
  • Sessions informatives d'emprenedoria
  • Acompanyament individualitzat amb un/a expert/a de Barcelona Activa pel desenvolupament del projecte
  • Activitats virtuals
  • Creació del pla d'empresa online
 • Assessorament especialitzat en consultes per al retorn
  • Sobre en tràmits administratius
  • En drets laborals
  • Assessorament acadèmic
  • Accés a l'habitatge
 • Acompanyament sociocultural
  • Sessions de benvinguda a la ciutat i espais de trobada de persones joves retornades
  • Sessió d’identificació de competències adquirides a l’estranger

Qui impulsa el programa?

Retorn amb Oportunitats està impulsat per l’Ajuntament de Barcelona a través de Barcelona Activa i el Departament de Joventut.

Barcelona Activa és l’organisme encarregat d'impulsar la política econòmica i el desenvolupament local per promoure la millora de la qualitat de vida de les ciutadanes i ciutadanes de Barcelona a través del foment de l’ocupació, l’impuls de l’emprenedoria i el suport a les empreses.

El Departament de Joventut és l’organisme municipal encarregat d’impulsar les polítiques juvenils de la ciutat de Barcelona

Objectius del programa

 • Incentivar el retorn a Barcelona i la seva àrea metropolitana de les persones joves que estan a l’exterior.
 • Acompanyar de forma integral a la persona jove en el seu retorn a Barcelona
 • Tutoritzar a joves en la recerca d’oportunitats laborals d’acord amb la seva titulació i expectatives, i que possibilitin el seu retorn a la ciutat de Barcelona
 • Fomentar l’emprenedoria a través d’un acompanyament personalitzat.
 • Facilitar la realització de consultes relacionades amb el retorn.
 • Posar en contacte a les persones participants amb els diferents serveis de Barcelona.
 • Posar en contacte les persones que volen tornar amb les administracions públiques per tal d’afavorir la seva vinculació amb el territori
 • Afavorir la integració al territori de les persones joves retornades. 
 • Identificar i sensibilitzar empreses sobre els avantatges de contractar a professionals joves amb experiència internacional i oferint-los un projecte laboral d’acord amb la seva titulació i competències.
 • Promoure Barcelona com a Ciutat de talent.
Inici