Drets laborals

Informa’t sobre els drets i deures laborals que tens com a treballador/a abans de començar una relació laboral: què és l’Estatut dels Treballadors/es, quin és el teu conveni col.lectiu i què has de tenir en compte quan signis un contracte; així com resoldre els dubtes que et puguin sorgir quan estiguis treballant: els conceptes bàsics de la nòmina, quins permisos retribuïts tens, què has de fer si t’acomiaden entre d’altres qüestions. A continuació et posem totes aquelles preguntes freqüents que hauries de tenir present com a futur treballador/a Espanya.

Preguntes freqüents

Què és el període de prova i quina és la seva duració?

Durant el període de prova tant l’empresa com el/la treballador/a tenen la possibilitat de donar per finalitzat el contracte sense al.legar causa i sense preavís, i es tenen els mateixos drets i deures vinculats al lloc de treball que es desenvolupi.

La duració màxima s’estableix als convenis col.lectius, i en el seu defecte no podrá excedir de 6 mesos per a tècnics/es titulats/des i de 2 mesos per la resta de treballadors/es.

A un familiar li fan una intervenció quirúrgica, quins permisos es contemplen si estic treballant?

Els dies de permís retribuït que té un treballador/a depenen del conveni col.lectiu que tingui l’empresa, pots saber quin és el teu conveni mirant la clàusula setena del contracte laboral. Un cop identificat quin és, pots buscar-ho al Cercador de convenis de la Generalitat i consultar quins són els permisos retribuïts que tens.

Com puc saber si m’estan aplicant l’IRPF correcte a la nòmina?

Pots fer el càlcul del % d’IRPF a través del programa de l’Agència Tributària indicant la teva situació personal i els teus ingressos bruts anuals.

Si agafo la baixa per malaltia, què cobraré?

Per poder cobrar la baixa per enfermetat s’ha d’haver cotitzat almenys 180 dies en els últims 5 anys.

Per saber l’import, s’ha de prendre la base de cotització de la nòmina del mes anterior i dividir-la entre 30 dies per obtenir la base diària:

 • Els tres primers dies no es cobra res
 • Del 4rt al 20è dia de la baixa es cobra el 60% de la base diària
 • A partir del 21è dia es cobrarà el 75% de la base diària

Els convenis col.lectius poden millorar aquestes quantitats, però aquests són els mínims legals permesos.

Quines son les condicions laborals en què es troba el meu sector al mercat de Treball Català?

 • Per saber les condicions laborals de cada sector econòmic: Categories professionals, Taules salarials, tipus de contractació, etc. accedirem al Cercador Convenis Col.lectius (cerca per Sectors)
 • Trobareu informació sobre ocupacions en el mercat de treball català, a través de l’eina Treball per Ocupacions, útil per prendre decisions sobre l’estat de les condicions laborals i ocupacionals de cada activitat econòmica i/o Sector.
 • Respecte a la taxa d’activitat i/o ocupació per sectors podeu obtenir la informació a través de la Taula d’Ocupació(Població Ocupada): per sectors d’activitat i Sexe.

Quines modalitats contractuals existeixen?

 • Contracte de treball Indefinit:

Aquest contracte no estableix cap límit temporal pel que fa a la durada i implica la condició de ser treballador/a fix/a a la plantilla de l’empresa. El tipus de jornada pot ser parcial o completa. Per a més info  aquí.

 • Contracte de treball temporal:

Aquest contracte s’utilitza per a serveis d’una durada determinada, pot ser:

 • Eventual per circumstàncies de la producció: Contracte per atendre exigències circumstancials del mercat, acumulació de tasques o excés de comandes, fins i tot tractant-se de l’activitat normal de l’empresa.
 • D’Obra o Servei: Contracte per realitzar una obra o un servei determinat, amb autonomia i substantivitat pròpia dins de l’activitat de l’empresa i amb una durada limitada en el temps, però incerta.
 • D’interinitat: Substituir treballadors/es que tenen dret a reserva del lloc de feina.
 • Contracte de Treball per a la formació i l’aprenentatge:

Aquest contracte té com a objectiu la qualificació professional de les persones treballadores i té una naturalesa mixta que combina prestació de treball i formació teòrica fora del lloc de treball. Per a més info aquí.

 • Contracte de treball en pràctiques:

Aquest tipus de contracte ofereix al treballador una pràctica professional adequada al nivell d'estudis cursats. Pot ser a temps complet o parcial i té una durada mínima de 6 mesos i màxima de 2 anys. Per a més info aquí.

Formulari de consultes

Si has llegit tota la informació però encara tens dubtes, posa’t en contacte amb nosaltres a través del següent formulari. En ell ens pots demanar consultes relacionades amb la informació i tràmits del retorn. Intenta plantejar-les de manera concreta i amb el major detall possible per tal de que et poguem respondre més acuradament.

Inici